🎉 KÆMPE TILBUD: KØB 2 OG FÅ 4 PAR!

Mæglingsbetingelser


VIRKSOMHEDSSTRUKTUR


De bevægelige genstande, der tilbydes på webstedet, sælges ikke af webstedsejeren, dog af sælgeren. Der indgås derfor en kontrakt mellem køber og sælger om køb af løsøre. Dette betyder, at websiteejeren ikke er part i denne salgsaftale. De generelle vilkår og betingelser, der gælder mellem Sælger og Køber, er medtaget i dette dokument for nemheds skyld. Bemærk, at disse generelle vilkår og betingelser gælder mellem køber og sælger og derfor ikke kan appelleres til med hensyn til webstedejeren.


Hvis sælgeren er etableret i et land i Den Europæiske Union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, finder det europæiske fjernsalgsdirektiv anvendelse. Dette direktiv indeholder følgende rettigheder og garantier:


- Sælgeren skal give køberen oplysninger om skatter, betaling, levering og udførelse af aftalen, klart og skriftligt.


- Køber modtager ordren inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden periode med Sælger. Hvis de pågældende bevægelige genstande ikke er (eller ikke længere) tilgængelige, skal sælgeren underrette køber herom. Eventuelle (ud) betalinger skal refunderes inden for tredive dage, medmindre Sælger leverer en lignende bevægelig vare.


- Køber har fortrydelsesret, hvilket betyder, at køber kan tilbageføre købet i mindst fjorten dage uden begrundelse. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af køberen. Eventuelle (ud) betalinger skal refunderes inden for tredive dage.


ARTIKEL 1 - DEFINITIONER


I forbindelse med disse agenturbetingelser er nedenstående vilkår defineret som følger:


Websted: den leverede platform tilgængelig via www.shoewie.com, inklusive alle tilknyttede underdomæner.


Hjemmesideejer: firmaet Verca-Store etableret på Vader Rijndreef 26 i Utrecht og registreret hos handelskammeret under nummer 752339221.

 

Køber: den person, der foretager et køb på ovennævnte hjemmeside.

 

Sælger: et selskab, der enten som producent eller som erhvervsdrivende sælger løsøre til køber.ARTIKEL 2 - KØBERRETTIGHEDER


Hvis sælgeren er etableret i et land i Den Europæiske Union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, finder det europæiske fjernsalgsdirektiv anvendelse. Dette direktiv indeholder følgende rettigheder og garantier:


Sælgeren skal give køberen oplysninger om skatter, betaling, levering og udførelse af aftalen, klart og skriftligt.


Køber modtager ordren inden for 30 dage, medmindre andet er aftalt med Sælger. Hvis de pågældende bevægelige genstande ikke er (eller ikke længere) tilgængelige, skal sælgeren underrette køber herom. Eventuelle (ud) betalinger skal refunderes inden for tredive dage, medmindre Sælger leverer en lignende bevægelig vare.


Køber har fortrydelsesret, hvilket betyder, at køber kan tilbagekalde købet i mindst fjorten dage uden angivelse af grunde. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af køberen. Eventuelle (ud) betalinger skal refunderes inden for tredive dage.

 

ARTIKEL 3 - AGENTURETJENESTENS NATUR


De bevægelige genstande, der tilbydes på webstedet, sælges ikke af webstedsejeren, dog af sælgeren. Der indgås derfor en kontrakt mellem køber og sælger om køb af løsøre. Dette betyder, at websiteejeren ikke er part i denne salgsaftale.

 

Visse bevægelige genstande købes fra tredjeparter via webstedet, uanset om de er etableret i Den Europæiske Union eller ej.


Tjenesten, der leveres af webstedejeren, er en agenturstjeneste, der leveres til en tredjepart. Ved bestilling af en bevægelig vare via Hjemmesiden er webstedsejeren bemyndiget til at fungere som mægler i køberens navn og på vegne af køberen og til at bestille den bevægelige vare fra den faktiske sælger af den pågældende bevægelige vare.


Hvis den faktiske sælger har sit vedtægtsmæssige hjemsted uden for Holland, og som følge heraf de pågældende bevægelige genstande skal importeres, skal dette ske under køberens navn. Ekstra omkostninger, såsom importmoms og (fortoldningsomkostninger) afholdes af køberen.

 

ARTIKEL 4 - BETALING


Afregningen af ​​betalingen af ​​det købte produkt finder sted via webstedsejeren. Webstedsejeren organiserer (gen) betaling til den faktiske sælger.


De priser, der er nævnt på webstedet, kan afvige fra de beløb, som webstedejeren betaler (re) betaler til den faktiske sælger. Sælgeren kan få mulighed for at købe produktet til et lavere beløb, efter at det er købt af køberen. I et sådant tilfælde betragtes forskellen mellem det beløb, der er betalt af køberen, og det beløb, der er betalt til den faktiske sælger, som kompensation for den bureaustjeneste, der leveres af webstedsejeren til tredjepart.


ARTIKEL 5 - KLAGEPROCEDURE


I tilfælde af, at køberen er utilfreds med implementeringen af ​​(agentur) aftalen, kan dette meddeles webstedets ejer via kontaktformularen.